Διοίκηση  Συλλόγου

Στις 02 Ιουλίου 2017 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του

νέου Δ.Σ του συλλόγου, το οποίο πλέον συγκροτήθηκε σε σώμα με την

ακόλουθη δομή:


Πρόεδρος: Τσουβαλάς Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Καπετανάκης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Τσουβαλάς Ελευθέριος

Αναπληρωτής Γραμματεας: Σγουράκης Βασίλης

Ταμίας: Σταθάκη Αλεξάνδρα

Αναπληρωτής Ταμίας: Τσουβαλάς Ευάγγελος

Εφ. Δημοσίων Σχέσεων: Περογαμβράκης Ζαχαρίας

Εφ.Βιβλιοθήκης & Κτιρ. Εγκ/σεων: Κοντεκάς Νικόλαος

Εφ. Χορευτικού – Λύρας-Λαούτου &  Στολών: Καπετανάκη Σoφία

 

 

Ο Σύλλογος Κρητών Σαλαμίνας ιδρύθηκε το 1987.Το ιδρυτικό Διοικητικό
συμβούλιο του Συλλόγου (Προσωρινό) αποτελούνταν από τους

Πρόεδρος: Παπαδάκης Αριστοτέλης

Αντιπρόεδρος: Μπατιστάκης Εμμανουήλ

Γραμματέας
: Χατζηνάκης Γεώργιος

Ταμίας
: Ζερβουδάκης Ελευθέριος

Σύμβουλοι: Χαμηλάκης Κων/νος
Καρακολάκης Δημήτριος
Βολικάκης Νικόλαος

Η θητεία του ιδρυτικού Δ.Σ διήρκεσε από 02/05/1987 εως 12/06/1988


Στα χρόνια που ακολούθησαν η διαδοχή στη θέση του προέδρου του Δ.Σ
ήταν η παρακάτω:

-Από 12/06/1988 έως 26/06/1992 Μπατιστάκης Εμμανουήλ

-Από 26/06/1992 έως 10/03/1993 Παπαδάκης Αριστοτέλης

-Από 10/05/1993 έως 01/07/1994 Σταυριανουδάκης Γεώργιος

-Από 02/08/1994 έως 06/07/1995 Ζερβουδάκης Ελευθέριος
(Προσωρινή Διοίκηση)

-Από 06/07/1995 έως 25/08/1996 Σπυράκη-Αθανασίου Άννα

-Από 25/08/1996 έως 06/03/1999 Γαβαλάκης Σπυρίδων

-Από 06/03/1999 έως 22/01/2006 Βιδιαδάκης Γεώργιος

-Από 22/01/2006 έως 15/07/2007 Αντωνού Γεώργιος

-Από 15/07/2007 έως 16/12/2007 Νικολάκης Μιχαήλ

-Από 16/12/2007 έως 07/06/2008 Ψυλάκη Βασιλική

-Από 07/06/2008 έως 20/06/2011 Καπετανάκης Γρηγόριος

-Από 20/06/2011 έως 16/06/2013 Γιάννης Νησωτάκης

-Από 16/06/2013 έως 27/06/2015 Άννα Φουστέρη Νουφράκη

-Από 30/06/2015 έως 19/04/2016 Παναγιώτης Μπράβος

-Από 22/04/2016 έως 02/07/2017 Τσουβαλάς Κωνσταντίνος

-Από 03/07/2017 έως σήμερα Τσουβαλάς Κωνσταντίνος